Bestuur 2017

Voorzitter Michel Verleene
Ondervoorzitter Jan Ferlin
Past-Voorzitter Dirk De Jonghe
Secretaris Patrick Cloet
Penningmeester Jean-Marie Vandamme
Protocolchef/Contactpersoon Emiel Seghers

Commissies

Interne zaken Filip Daenens
Externe zaken Patrick Desmet
Dienst aan de gemeenschap Philippe Develter
Expansie Walter Dewitte
Toezicht Walter Dewitte
Webmaster/ Web Directory Luc De Roo
Mand voor moeder Patrick Cloet
Afgevaardigde Interservice Jean-Lou Peene
Fotograaf Emiel Seghers

historiek van het bestuur

Klik hier voor een overzicht