bestuur 2017

voorzitter Dirk De Jonghe
ondervoorzitter Michel Verleene
past-voorzitter Eddy Verkempynck
secretaris Roland Pintelon
penningmeester Jean Marie Vandamme
protocolchef Yves Laleman

commissies

interne zaken Filip Daenens
externe zaken Patrick Desmet
dienst aan de gemeenschap Philippe Develter
toezicht Walter De Witte
website Luc De Roo
mand voor moeder Patrick Cloet
vaste afgevaardigde Interservice Jean Lou Peene
fotograaf Emiel Seghers

historiek van het bestuur

Klik hier voor een overzicht